Schrijven met een bouwconstructie?!

 ‘Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt', zei A. Schoppenhauer (1788-1860).  De uitspraak is misschien bout, maar ik herken er veel van.