‘Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt’, zei A. Schoppenhauer (1788-1860). 

De uitspraak is misschien bout, maar ik herken er veel van.